Thành Chung Steel Nhà cung cấp sắt thép hàng đầu Bình Phước
  • 0931250039
  • info@thanhchungsteel.vn

Bảng Giá Thép Hòa Phát

Bảng Giá Thép Hòa Phát

Báo giá thép xây dựng Hòa Phát 2020 mới nhất Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát CHỦNG LOẠI ĐVT HÒA PHÁT Sắt phi 6 Kg 10.100 Sắt phi 8 Kg 10.100 Sắt phi 10 Cây (11.7m) 58.000 Sắt phi 12 Cây (11.7m) 85.000 Sắt phi 14 Cây (11.7m) 130.000 Sắt phi 16 Cây (11.7m)

Báo giá thép xây dựng Hòa Phát 2020 mới nhất